32-pound egg yolk

32-pound egg yolkShoulder 12 eggs

Shoulder 12 eggsShoulder 15.5 pounds egg

Shoulder 15.5 pounds eggShoulder 17 pounds egg

Shoulder 17 pounds eggShoulder 20 pounds - 22 native

Shoulder 20 pounds - 22 nativeShoulder egg 26 pounds

Shoulder egg 26 poundsShoulder of 24 pounds egg

Shoulder of 24 pounds eggThe shoulder of egg with 6 houses

The shoulder of egg with 6 housesThe shoulder of the egg is 15 houses

The shoulder of the egg is 15 housesThe shoulder of the egg with 9 houses

The shoulder of the egg with 9 housesCharco

Copyright © 2024